naše Krajina

Objevte sílu přírody

Okolní krajina (12 hektarů) nám poskytla inspiraci při vzniku celého konceptu hotelu. Od prvního návrhu až do posledních
detailů jsme se snažili spojit přírodní krásu našeho okolí s atmosférou a designem našeho hotelu.
Každý krok byl pečlivě promyšlen tak, aby náš hotel odrážel harmonii a jedinečnost okolní krajiny.

GREAT THINGS ARE COMING

English website is launching soon!

instagram

CLOSE